Služby

- znalecké posudky na ocenění nemovitostí vč. tržních cen
- ocenění věcných břemen
- stanovení ceny dle Zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku a jeho
   prováděcí vyhlášky
- zpracování posudků pro finanční úřady, soudy, notářské kanceláře,
   státní zprávu a občany
- ocenění škod pro pojistné události - vlivem povodně, záplavy, požáru,
   sněhu, větru, apod.
- posouzení vad stavebních prací na zhotovovaném díle
- posouzení oprávněnosti fakturace díla jeho zhotovitelem
- zajištění zprostředkování prodeje nemovitostí a služeb s tím souvisejících
- zajištění geodetických prací a provedení změn v evidenci Katastru
   nemovitostí ČR
- další dle dohody